Werf op gedrag en train op vaardigheden

Hoewel er misschien een minimumdrempelniveau van technische vaardigheden is vereist voor het uitvoeren van een baan, wordt het veel gemakkelijker om een ​​persoon met de hieronder genoemde eigenschappen op te leiden voor het gewenste vaardigheidsniveau.

Werf op gedrag en train op vaardigheden

Volgens het rapport van de Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM), is slechts 20% van de 5 miljoen studenten die elk jaar afstuderen inzetbaar in India. Dit impliceert dat er een aanzienlijke vaardigheidskloof is tussen het onderwijssysteem en de industriële vereisten, en dat er enkele structurele hiaten zijn in het onderwijsmechanisme, waar de nadruk meer ligt op het overdragen van kennis, en studenten aan hun lot worden overgelaten om de toepassing uit te zoeken. van de ontvangen kennis.

Recruiters aan wie de verantwoordelijkheid is toevertrouwd om de juiste kandidaat te selecteren uit de verschillende sollicitanten, vinden het moeilijk om de juiste kandidaat aan te nemen uit deze grote kloof in het systeem. De meeste recruiters kijken naar het potentieel en de houding van de kandidaat terwijl ze de kandidaten selecteren uit een grote pool van sollicitanten.

Hieronder staan ​​enkele van de kwaliteiten die kunnen helpen bij het identificeren van een kandidaat die mogelijk het potentieel heeft om succesvol te worden in zijn of haar carrière:

Drive: Mensen die succesvol zijn, hebben een sterke drive, een sterk verlangen om ervoor te zorgen dat dingen op tijd worden gedaan. Ze nemen de volledige leiding in elke situatie en zijn er ook trots op dat ze de dingen voor elkaar krijgen. Ze hebben het zogenaamde “vuur in de buik” -attribuut dat ze sterk demonstreren wanneer je met hen omgaat. Ze nemen ook absoluut de verantwoordelijkheid op zich voor de taak die aan hen is toegewezen en wachten niet tot de omstandigheden perfect zijn voordat ze actie ondernemen. Ze geloven niet in perfecte planning, maar geloven meer in het nemen van acties en passen ook snel hun acties aan de veranderende omstandigheden aan. Zie ook onze blog over motivatie.

Bereidheid om te leren: dit zijn de mensen die bereid zijn te leren en die snel toegeven als ze iets niet weten. Ze worden gemotiveerd om hun kennis te verbeteren als ze beseffen dat er ruimte voor verbetering is. Ze streven er voortdurend naar om nieuwe vaardigheden en gedrag te leren en passen zich behoorlijk aan  veranderende technologieën of markteisen. Ze geloven in het aanleren van multidimensionale vaardigheden en dat gaat een lange weg in het vergroten van hun kansen om hogere rollen in een organisatie op zich te nemen.

Doorzettingsvermogen: succesvolle mensen vertonen realistisch optimisme. Realistisch omdat ze geloven in het ondernemen van actie en altijd positief zijn over het resultaat. Door hun positiviteit kunnen ze veerkrachtig zijn, zelfs als dingen niet goed gaan. Ze vatten mislukking niet persoonlijk op, omdat ze begrijpen dat falen een onderdeel is van de reis en vooruitziende blik hebben om van hun fouten te leren. Ze hebben veel zelfbeheersing en hebben een hoog emotioneel quotiënt, wat hen helpt toe te geven wanneer ze ongelijk hebben, zodat ze zich kunnen concentreren op de oplossing in plaats van tijd te verspillen aan het vinden van een zondebok.

Excellentie: excellentie is een eigenschap van de ambitie om de beste in het veld te worden. Mensen die dit laten zien zijn grondig met hun werk en proberen het werk dat ze doen onder de knie te krijgen door continu te verbeteren. Ze sluiten geen compromissen totdat ze krijgen wat ze nastreven. Ze experimenteren ook veel om creatieve oplossingen te bedenken om hun efficiëntie te vergroten.

Communicatieve vaardigheden: Het vermogen om effectief te communiceren is een van de sterke eigenschappen van high-performers. Ze hebben de mogelijkheid om verschillende communicatiemiddelen te gebruiken volgens het publiek en de resultaten te bereiken die ze voor zichzelf hebben bepaald. Ze hebben uitstekende luistervaardigheden die hen helpen de problemen duidelijk te begrijpen en zijn duidelijk in het bieden van oplossingen op een eenvoudige manier die gemakkelijk door anderen kunnen worden begrepen.

Teamwerk: succesvolle mensen zijn goede teamspelers en hebben het vermogen om een ​​band op te bouwen met hun leeftijdsgenoten. Ze doen er alles aan om hun team te helpen en zijn gemakkelijk aanspreekbaar. Ze kennen de sterke en zwakke punten van hun team en zijn in staat om verschillende capaciteiten van hun teamleden af ​​te stemmen op het gemeenschappelijke doel.

Visionair: het vermogen om het grotere geheel te zien is een van de belangrijkste kenmerken die alle succesvolle mensen vertonen. Ze beginnen elk werk altijd met een ‘waarom?’. Ze dromen groots en kunnen verschillende manieren bedenken om hun dromen te verwezenlijken. De visie / dromen houden hen opgewonden en enthousiast omdat ze geloven dat ze elke dag de mogelijkheid hebben om een ​​stap dichter bij hun dromen te werken.

Hoewel er misschien een minimumdrempelniveau van technische vaardigheden is vereist voor het uitvoeren van een baan, wordt het veel gemakkelijker om een ​​persoon met de bovengenoemde eigenschappen op te leiden voor het gewenste vaardigheidsniveau. Aangezien het merendeel van het personeel dat een formele opleiding voltooit, niet over de technische vaardigheden beschikt, wordt de uitdrukking ‘aanwerven voor attitude en trainen voor vaardigheden’ tegenwoordig des te relevanter.

Vaardigheden nodig voor gewenst succes